Home

Geachte bezoeker,

U bent beland op een website die is opgezet om o.a. prikkels te geven aan bewoners van de wijk Woudhuis in Apeldoorn maar vooral aan gemeente- en de Vallei & Veluwe waterschapsbestuurders. Wat voor prikkels dat dan zijn zal naar gelang de tijd dat deze website in de lucht is hopelijk steeds duidelijker worden. De rede is in ieder geval dat bewoners van de wijk en zeker bewoners van een kasteelwoning die direct grenst aan de kasteelgracht, zich al lange tijd (15 jaar?) in de steek gelaten voelen door eerder genoemde bestuurders. Of de bestuurders gevoelig zijn voor de prikkels die op deze website verschijnen in tekst of foto-materiaal is natuurlijk een vraag die eveneens de tijd ons zal leren, laten we er het beste van hopen.
Afijn, mocht u willen reageren of suggesties hebben, dan is er het tabje “Reacties van bewoners” of u stuurt een email naar info@kasteelgracht-apeldoorn.nl
Het motto of de slogan is: “Samen werken aan een betere kasteelgracht” en “Samen werken aan (meer) water” past daar natuurlijk ook goed bij!

Met vriendelijke groet,
Voor een hoger waterpeil!

================================================================

Datum: 28 januari 2012 10:21
Onderwerp: Graag even uw persoonlijke aandacht! (kasteelgracht-Apeldoorn)
Aan: wethouders, gemeente- & waterschapbestuurders, fractieleden,
Cc: RedactieSecretariaat@destentor.nl, Nieuwsdienst@destentor.nl, Bestuur Wijkraad Osseveld Woudhuis <bestuur@osseveld-woudhuis.nl>, info@stedendriehoek.net, redactie@stedendriehoek.net, stadsblad@whm.wegener.nl

Geachte wethouders, gemeente- & waterschapbestuurders, fractieleden,

Graag wil ik u d.m.v. deze email attenderen op het heugelijke feit dat de nieuwe website http://kasteelgracht-apeldoorn.nl/ in de lucht is. Ik nodig u uit er kennis van te nemen. In de loop van de tijd hoop ik e.e.a. vanzelfsprekend nog verder te complementeren!
Ik hoop dat u de tijd en gelegenheid neemt om er eens op rond te surfen en er iets wat u aanspreekt te vinden.
Het doel van de website ga ik u niet verklappen, dat mag u zelf ontdekken!
Tevens wil ik u oproepen deze site regelmatig te bezoeken want er zal na verloop van tijd voor u ongetwijfeld meer boeiendst op te vinden te zijn dus houdt u hem in de gaten!

Ik wens u veel aandacht en leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Voor een hoger waterpeil!

Reacties zijn gesloten.